Privacystatement en Cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Contactgegevens
Intercessor B.V.
Hollandse Kade 7
1391 JD Abcoude (NL)

Telefoon: +31 85 - 047 12 12
KvK: 34318496

Algemene bepalingen

Deze website is een website van Intercessor B.V.,

hierna te noemen: “Intercessor”.

Dit privacy statement van Intercessor is van toepassing op alle aangesloten en/of genoemde websites van Intercessor.

 1. Intercessor hecht grote waarde aan de privacy van klanten, Opdrachtgevers en Bezoekers van de Website (hierna te noemen: “Gebruikers”). Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en beveiligd.
 2. Dit privacy statement is van kracht per 22 mei 2018. Een bezoek aan onze websites na deze datum wordt beschouwd als een stilzwijgende akkoordverklaring met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in dit privacy statement.
 3. De volgende definities zijn van toepassing op dit privacy statement:

 

Klanten: geïnteresseerden, aanvragers van reparaties
Opdrachtgever/ Partner: Reparatiebedrijf, Leverancier of dienstverlener

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw gegevens worden door ons verwerkt om U in contact te brengen met een van onze partners, Zodat deze partner u kan helpen met reparatie of levering van product en/of dienst, etc. De gegevens die wij verzamelen zijn een telefoonnummer en indien van toepassing de gegevens die er op het contactformulier zijn ingevuld. Deze gegevens worden alleen gedeeld met deze partner.

Persoonlijke informatie

 1. Als u gebruik maakt van de diensten van Intercessor wordt aan u gevraagd om persoonlijke informatie af te staan.
 2. De gegevens van Klanten die Intercessor vastlegt zijn het telefoonnummer van het door de klant gebruikte telefoontoestel en indien van toepassing: het ingevulde webformulier: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, plus de gegevens aangaande het soort reparatie of info aanvraag.
 3. Via de Website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Google Analytics-dienst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
 4. Intercessor gaat vertrouwelijk om met alle informatie die zij ontvangt en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, indien:
  • de betreffende Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • een wettelijk voorschrift dat vereist;
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Intercessor en de Opdrachtgever;
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole.
 5.  

  Uitzondering op het voorgaande zijn cookies als onderdeel van Google Analytics.

  Verwerking van persoonsgegevens

  1. De persoonsgegevens van Klanten die Intercessor verwerkt, worden door Intercessor gebruikt om:
   • U per e-mail, per telefoon of WhatsApp op de hoogte te stellen van uw vraag;
   • Uw aanvraag initieel voor te leggen aan door Intercessor geselecteerde Opdrachtgevers;
   • Uw gegevens door te geven aan de Opdrachtgever;
   • U na afloop van de reparatie van een Opdrachtgever een elektronische vragenlijst sturen ter evaluatie van de reparatie door de geselecteerde Opdrachtgever, welke informatie Intercessor gebruikt om zijn dienstverlening aan u en andere klanten van Intercessor te verbeteren; en
   • Indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven u op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten en producten van aan Intercessor gelieerde bedrijven door middel van de nieuwsbrief van Intercessor.
  2. De persoonsgegevens van Opdrachtgevers die Intercessor verwerkt, worden door Intercessor gebruikt om:
   • Een zo rijk mogelijk profiel van Opdrachtgevers op te bouwen;
   • U te informeren over diensten aangeboden door Intercessor en aan hem gelieerde partijen; en
   • U uitnodigingen te sturen voor relevante enquêtes gerelateerd aan diensten van Intercessor.
  3. Ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website, houdt Intercessor algemene bezoekersgegevens bij. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden om de service aan de Klanten en de Opdrachtgevers te optimaliseren. Indien u niet wilt dat uw gegevens hiervoor worden aangewend, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken aan: contact@intercessor.nl

  Google Analytics en websitestatistieken

  Intercessor maakt gebruik van Google Analytics en andere websitestatistieken om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en wat het effect is van AdWords-advertenties en mogelijke andersoortige online marketingkanalen.

  De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie (http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/), alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Intercessor te kunnen verstrekken en om zijn adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Intercessor heeft hier geen invloed op.

  Verstrekken gegevens derden

  Intercessor verkoopt of verhuurt in geen enkel geval zijn klantlijsten en gegevens aan derden. Gegevens en informatie kunnen enkel aan andere bedrijven die namens Intercessor werken worden verstrekt om bij te dragen aan het leveren van de diensten van Intercessor.

  Cookies

  Intercessor verzamelt en bewaart bepaalde informatie van Gebruikers over het gebruik van de website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en tevens wordt middels deze gegevens de werking van de website geoptimaliseerd. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Er wordt gestreefd naar het optimaal anonimiseren van uw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookies van Intercessor wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren.

  In het kader van de eerdergenoemde dienst Google Analytics worden cookies geplaatst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Intercessor heeft hier geen invloed op.

  Advertentievertoningen en –clicks door advertentienetwerken:

  Intercessor participeert in advertentienetwerken, waaronder Google, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben. Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’ kunnen advertentienetwerken zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Intercessor en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Intercessor en andere websites op internet. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste Internetbrowsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van de websites van Intercessor niet beschikbaar zijn.

Heb je vragen en/of behoefte aan een vrijblijvend gesprek?